יום ה', יא’ בשבט תשע”ט
הנהגת הורים
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
התכנסנו בבית החינוך, הורים וצוות בנושא למידה חוץ כיתתית.
קרא עוד...
בימים שבהם נערכו אסיפות הורים, ערכנו מכירת כיבוד בבית הספר. שיתוף הפעולה בין המשפחות ששלחו מוצרים למכירה, הורים מתנדבים למכירה, חברי הנהגת התלמידים שהגיעו למכור. בכספים שנאספו אנו רוכשים מוצרים לחברת הילדים להפעלות בהפסקות.
קרא עוד...
הכיתה שלי
אתרי הכיתות
למידה בשעת חירום